!!!♣☼TAÑONG HIGH SCHOOL☼♣!!!
!!!WELCOME TO TAÑONG HIGH SCHOOL!!!
!!!ENJOY THE WEBSITE!!!
(www.thsstudentsite.blogspot.com)


Section: IV- FORTITUDE
Section: II-BABBAGE Edited By: 3 ADMIN'S
Section: IV-DILIGENCE

Ibong Adarna/Talasalitaan

Go down

Ibong Adarna/Talasalitaan

Post  REVERT on Sat Feb 13, 2010 8:41 pm

Ang mga sumusunod ay ang talasalitaan na ginamit sa Ibong Adarna.

1. Aarok - pagsukat sa lalim ng tubig gamit ang sariling katawan o ibang pansukat.
2. Aba - pagpapahayag ng matinding damdamin.
3. Aglahi - pangungutya o pagmamaliit ng isang lahi.
4. Alumana - pag-aasikaso.
5. Antak - matinding sakit mula sa natamong sugat.
6. Armenya - bansa sa timog-kanlurang Asya na napapalibutan ng mga bansang Turkiya, Georgiya, Turkiya, Georgia, Iran at Azerbaijan.
7. Balintuna-isang pahayag na sumasalungat sa umiiral na paniniwala.
8. Bawa - bawal; bawas; bawat
9. Berbanya - lugar na kathang-isip lamang ng may-akda
10. Binabata - tinitiis na pagdurusa.
11. Bulaos - ito ang daanan ng mga hayop tungo sa inuman at paliguan nila
12. Bumbong - isang sisidlan nakaraniwang gawa sa kawayan.
13. Daluhong - isang biglaang paglulusob
14. Datay - nakaratay dahil sa sakit
15. Dawag - baging na may maliliit, matitinik na bulaklak.
16. Dayap - sitrus; halaman namay maasim nabunga
17. Dumaratal - dumarating
18. Dunong - talino o kaalaman
19. Duruan - tusukan; tuhugan
20. Garing - pangil ng elepante na matigas at kulay puti
21. Gulod - mataas na pook, burol o talampas
22. Hapag - mesa na gawa sa kawayan
23. Hapo - paghingal dahil sa pagod
24. Hibo - sulsol
25. Hungkag - walang anumang laman
26. Ihugos - ipababa ang isang bagay mula sa kinalalagyan nito gamit ang lubid.
27. Ilog Jordan -ilog na nagsisilbing hangganan ng Israel at Jordan. Dumadaloy ito pa-timog mula Syria.
28. Inimbulog - pinalipad pg mataas
29. Kaniig - taong kinakausap ng matalik
30. Kapara - kapareho
31. Karbungko - batong matingkad at kulay pula
32. Karosa - malaking karwahe
33. Katad - pinatuyong balat ng hayop.
34. Kawasa - matatag.
35. Kinatigan - pinanigan o kinampihan.
36. Kinaurali - nakipagsabwatan.
37. Kuhila - taong taksil
38. Labaha - matalas na kasangkapan na ginagamit bilang pang-ahit ng balbas o buhok.
39. Lango - lasing
40. Linsad - wala sa wastong pagkakalagay o 'di kaya ay pagkakapuwesto
41. Luhog - pakiusap o pagsamo.
42. Lunos - pagkaawa; hindi lumiliyab na kahoy.
43. Magkamayaw - magkaroon ng gulo
44. Magniig - malapit na kaugnayan ng dalawang tao
45. Malirip - masisid nang malalim; mapagbulaybulayan.
46. Mapugto - maputol; huminto o tumigil
47. Mili - sapagkat
48. Munsing-munsing - maliliit o mumunli.
49. Muog - tanggulan
50. Nabahaw - ang paggaling ng sugat
51. Naduhagi - nabigo.
52. Nagahis - nadaig ng lakas o kapangyarihan
53. Nag-inot - dahan-dahan.
54. Nagpisan - magkasamang manirahan sa iisang tahanan.
55. Nagulantang - nagulat.
56. Nakatalos - nakaunawa.
57. Nahapis - nalungkot; naawa sa sarili
58. Namitig - napulikat.
59. Napaghulo - napag-isipan o nasuri
60. Napaglining - napag-isipang mabuti; napagbulaybulayan.
61. Natilihan - natigilan.
62. Nilalik - bakal o kahoy na ang hubog ay pinakinis.
63. Nagnuynoy bulay-bulayin.
64. Natambad - nalantad
65. Olikornyo - ibong pinangangalagaan ng tao
66. Pagkadaop - pagkakalapat ng mga kamay tulad na lamang ng nagdarasal; pagkasanib
67. Pantas - matalinong tao
68. Piedras Platas - puna nalikhang-isip ng may-akda
69. Prasko - isang bote na karaniwan ay kulay berde at nilalagyan ng tubig o alak.
70. Renda - istrap na nakakabit sa magkabilang dulo ng bara sa bibig ng kabayo upang ito'y makontrol.
71. Salaghati - sama ng loob.
72. Salamisim - alaala.
73. Saliwa - magkabaligtad na pares.
74. Sampaga - sampaguita.
75. Sangkalan - isang blokeng ginagamit na hiwaan.
76. Sansalop - sukat na katumbas ng tatlong litro
77. Sapala - imposible o hindi maaaring mangyari.
78. Sapin-sapin - nagkapatong-patong.
79. Simboryo - bubong nahugis kalahating bilog.
80. Siphayo - pang-aapi.
81. Suson - isang panloob nakasuotan
82. Sutla - pine, makintab at malambot na sinulid o sedang gawa mula sa himaymay ng silkworm.
83. Tabor - bundok sa Hilagang Israel malapit sa Nazareth na may 1,929 talampakan ang taas.
84. Tinangisan - pag-iyak dulot ng matinding pagdadalamhati.
85. Tinitikis - sinasadya
86. Tumalima - sumunod
87. Tumok - ang malagong pagtubo ng dame
88. Ukilkil - panggigiit
89. Umugin - bugbugin
90. Uslak - hangal; tanga

REVERT
Navy Fleet Admiral
Navy Fleet Admiral

Posts : 25
Join date : 2010-02-13

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum